XX a. tikėjimo liudytojai: Tėvynės meilė, paliudyta krauju

Jubiliejiniais 2000 m. specialios Vatikano komisijos sudarytame sąraše buvo daugiau kaip 12 tūkst. krikščionių iš viso pasaulio. Į Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą) buvo įrašyta ir 114 tikėjimo liudytojų iš Lietuvos, gyvybės kaina liudijusių ištikimybę Evangelijai. XX a. tikėjimo liudytojų paminėjimas nebuvo susijęs su įtrauktų į sąrašą asmenų skelbimu palaimintaisiais ar šventaisiais. Pateikiame tikėjimo liudytojų, kilusių iš Panevėžio vyskupijos, sąrašą ir trumpą informaciją apie policininką Kazį Abakanavičių ir tris gydytojus: Stanislovą Mačiulį, Juozą Žemgulį ir Antaną Gudonį, bei gailestingąją seserį Zinaidą Emiliją Kanevičienę, sovietų nužudytus 1941 m.

Eil. nr., vardas, pavardė Kankinystės data
1. Kazys Abakanavičius 1941
2. Liudvikas Čepelė 1941
3. Jonas Didžiulis 1941
4. Povilas Grakauskas 1941
5. Petras Kėdainys 1941
6. Petras Grigas 1941
7. Petras Jasiūnas 1941
8. Dominikas Juodiškis 1941
9. Kazys Jurgevičius 1941
10. Vincas Karaliūnas 1941
11. Danielius Kulikauskas 1941
12. Juozas Lisauskas 1941
13. Jurgis Pajarskas 1941
14. Jonas Pėža 1941
15. Juozas Slėnys 1941
16. Ignas Staškevičius 1941
17. Bronius Tumonis 1941
18. Jonas Valiulis 1941
19. Jonas Vireliūnas 1941
20. Stanislovas Mačiulis 1941
21. Zinaida-Emilija Seiliūnaitė-Kanevičienė 1941
22. Juozas Žemgulys 1941
23. Antanas Gudonis 1941
24. Vytautas Kadžys 1941
25. Julionas Kisielius 1941
26. Romualdas Klieris 1941
27. Ignas Rutkauskas 1941
28. Pranas Smailys 1941
29. Simonas Rapšys 1941
30. Antanas Kurieckis 1941
31. Juozas Jakaitis 1941
32. Kun. Kazimieras Ciplys 1941
33. Kun. Alfonsas Lipniūnas 1945
34. Kun. Vytautas Šamšonas 1941
35. Kun. Fabijonas Kemešis 1954
36. Kun. Vladas Didžiokas 1941