Tikėjimo liudytojas Kazys Abakanavičius, policininkas

Kazys Abakanavičius gimė 1901 m. liepos 25 d. Panevėžio apskr., Subačiaus valsčiuje, Žvirblionių km. 1918 m. buvo Lietuvos kariuomenės savanoris. Kovojo su bolševikais, bermontininkais ir lenkais IV-ajame Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulke. Demobilizavęsis iš kariuomenės 1925 m. spalio 1 d. K. Abakanavičius pradėjo dirbti Panevėžio miesto ir apskrities policininku Subačiaus valsčiaus I-os eilės nuovadoje.

Už gerą tarnybą K.Abakanavičius buvo apdovanotas 1928 m. savanorio-kūrėjo ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliais, 1938 m. – LDK Gedimino III-ojo laipsnio ordinu. 1941 m. vasario 1 d. buvo atleistas iš pareigų.

1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiją paskelbta, jog atkuriama Nepriklausoma Lietuva, sudaryta Laikinoji Vyriausybė. Tai išgirdęs, K. Abakanavičius grįžo į Subačių palaikyti tvarkos. Čia su kitais pasipriešinimo dalyviais buvo suimtas ir atvežtas į Panevėžio kalėjimą, o sekančią dieną, 1941 m. birželio 25 d., apie 11val., ūkininko A.Kuzmos žemėje, apie 300 m nuo Panevėžio cukraus fabriko, čekistų per 10-15min. kartu su kitais 18 žmonių sušaudytas. Žudynių vietoje pastatytas atminimo kryžius ir paminklinė lenta su nužudytųjų pavardėmis.

Užėjus vokiečiams, nužudytieji buvo atkasti, nufotografuoti, pašarvoti Panevėžio katedroje ir iškilmingai palaidoti katedros kapinėse.