Tikėjimo liudytojas Stanislovas Mačiulis, gydytojas

Gydytojas S. Mačiulis gimė 1893 m. vasario 7 d. Panemunėlio valsč., Rokiškio apskr. 1914m. įstojo į Petrapilio Karo Medicinos akademiją, kurią baigė 1919m. Dirbo Fedorovo vadovaujamoje Hospitalinėje chirurginėje klinikoje. 1918m., siaučiant dėmėtosios šiltinės epidemijai Petrapilyje, S.Mačiulis organizavo dezinfekcinę brigadą, kurioje buvo lietuvių studentų.

1922 m. grįžo į Lietuvą ir tarnavo jaunesniuoju gydytoju Lietuvos kariuomenėje. 1923-1925 m. dirbo visuomeninį darbą. 1930-1941 m. S.Mačiulis paskirtas Panevėžio apskr. Savivaldybės ligoninės vedėju ir chirurginio skyriaus vedėju, šias pareigas ėjo iki bolševikų okupacijos. Bolševikų okupacijos metu dirbo chirurgo darbą iki pradedant bolševikams bėgti iš Lietuvos. 1941 m. birželio 26 d. bolševikų buvo žiauriai nukankintas.