Vyskupijos istorija

Panevėžio vyskupijos istoriją galima suskirstyti į tris laikotarpius: nuo įkūrimo iki okupacijos (1926-1940), okupacijos metais (1940-1990) ir nuo Nepriklausomybės atgavimo 1990 m. iki šių dienų.

Pirmasis laikotarpis pasižymėjo naujų vyskupijos institucijų kūrimu ir pastoracinės veiklos pradžia. Antrasis pasaulinis karas ir sovietų okupacija pradėtą veiklą nutraukė: vyskupija neturėjo nuolatinai reziduojančio vyskupo, buvo areštuota ir nužudyta daug kunigų, uždaryta nemažai bažnyčių, išsklaidyti katalikiškų organizacijų veikėjai. Po Nepriklausomybės atgavimo vyskupija ėmėsi atkurti savo institucijas ir atnaujinti vyskupijos gyvenimą.