Palėvenės šv. Domininko bažnyčia

Palėvenė yra dešiniajame Lėvens upės krante, 7 km į pietvakarius nuo Kupiškio, prie kelio iš Subačiaus į Kupiškį.

Apie bažnyčios ir vienuolyno atsiradimą yra išlikęs padavimas. Esą švedų invazijos metu Počobutas po nelaimingo mūšio pasislėpęs miško koplyčioje. Matydamas savo beviltišką būklę, jis padaręs apžadą - jei liksiąs gyvas, pastatysiąs bažnyčią. Švedai įsibrovė į koplyčią, tačiau Počobuto nepastebėjo. Išsigelbėjęs didikas pažadą išlaikė: įkurdino domininkonus ir pastatė bažnyčią.

Palėvenės bažnyčia su vienuolyno ansambliu statyta 1676m, bet vėliau statiniai buvo praplėsti. XVIII a. praplėtus bažnyčią transeptu, ji įgavo kryžminį planą. Interjeras išpuošas rokoko stiliumi. Skliautai cilindriniai. Aštuoni altoriai puošti skulptūrinėmis kompozicijomis. Laužyti orderiniai antablementai, sudėtingi kolonėlių kapiteliai, bareljefai, spalvingos statulos, kartušai su herbais yra pagrindinė bažnyčios puošmena. Deja, bažnyčios architektai ir skulptoriai nežinomi. Vienuolynas kartu su bažnyčia yra Lietuvos provincinio baroko pavyzdys.

Palėvenės bažnyčios panoramos

Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia, pirmoji ir antroji koplyčios.

Panoramas sukūrė UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos", www.panoramas.lt. Panoramos matomos su QuickTime. Nemokamai originalų QuickTime galite atsisiųsti >>> (21,10MB). Alternatyvų QuickTime grotuvą galite atsisiųsti >>> (7,32MB).