Rokiškio šv. Mato bažnyčia

Pagal išlikusį 1516 m. Zigmanto II, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus donacijos aktą Rokiškio bažnyčiai, galima manyti, kad pirmoji medinė bažnyčia čia buvo pastatyta apie 1500 m.

Pirmajai bažnyčiai sudegus, 1708 m. ar 1713 m. kunigaikštienė Elena Krošinskienė – Tyzenhauzienė pastatė naują, taip pat medinę bažnyčią. Ji buvo kryžiaus formos, turėjo 5 altorius. Šioji bažnyčia sudegė 1864 m.

Trečioji pradėta statyti 1868 m., kai vyskupo M.Valančiaus ir grafo R.Tyzenhauzo rūpesčiu iš gubernatoriaus gautas leidimas statybai. Bažnyčią iki 1883 m. statė mūrininkai iš Silezijos. Bažnyčia, varpinė ir koplyčia sudaro gražiausią neogotikos ansamblį Lietuvoje. Pirmąjį architektūrinį projektą padarė von Schachtas 1866m. Nuo 1880m. statybai vadovavo ir projektą pakeitė architektas Georg Werneris iš Tirolio. Jis suprojektavo ir varpinės bokštą bei koplyčią. Fasadas suskaidytas laiptuotais kontraforsais į tris dalis, atitinkančias tris navas. Šoninės sienos turi kontraforsus, tik mažesnius.

Bažnyčios viduje, kaip rašo B.Kviklys, iškylantieji gotiški skliautai suskaidyti ogivomis į krištolinę sistemą. Didysis altorius yra bronzinis, paauksuotas, ant balto marmuro laiptų. Pagamintas Paryžiuje, P. Puossielgue-Rusand dirbtuvėje. Altoriaus statulos, ornamentika, žvakidės yra bronzinės. Gražus ir brangus altorius pagal bažnyčios apimtis pasirodė per žemas, todėl buvo apgaubtas gotišku ąžuoliniu baldakimu, kuris padarytas Belgijoje, Liuveno mieste meistro J.Goyerso dirbtuvėje.

Sakykla yra pirmasis J.Goyerso dirbtuvės kūrinys, atvežtas į Rokiškį tiesiai iš parodos Paryžiuje. Didelės meninės vertės yra sakyklos horeljefai, vaizduojantys šventuosius. Sakyklos baldakimas su lieknu bokštu turi daug smulkių pinaklių ir krabinius ornamentus. Viskas drožta iš ąžuolo.

Šoniniai gotiško stiliaus Švč. Jėzaus Širdies ir Dievo Motinos altoriai - taip pat J.Goyerso dirbtuvės kūrinys, kaip ir vargonų skulptūrinė ornamentika. Bažnyčios vitražai padaryti Vienoje 1882m. Apatinė varpinės dalis kvadratinė, viršutinė - aštuoniasienė. Smailė yra pamūryta, kas daroma labai retai. Bokštas sujungtas su bažnyčia dengta galerija.

Šv. Juozapo koplyčia - aštuonkiampio plano pastatas su kupoliniu stogu ir gotišku bokšteliu. Viduje yra galerija, paremta lieknų piliorių eile. Altoriuje stovi šv. Juozapo statula. Po koplyčia yra kripta. Joje palaidotas bažnyčios fundatorius - grafas R. Tyzenhauzas.

Rokiškio bažnyčios panoramos

Rokiškio šv. Mato bažnyčia: fasadas ir šventorius, vidus.

Panoramas sukūrė UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos", www.panoramas.lt. Panoramos matomos su QuickTime. Nemokamai originalų QuickTime galite atsisiųsti >>> (21,10MB). Alternatyvų QuickTime grotuvą galite atsisiųsti >>> (7,32MB).