Stelmužės bažnyčia

Stelmužės kaimas yra 12 km. į šiaurę nuo Zarasų, prie pat Latvijos sienos. Pirmoji bažnyčia čia buvo pastatyta barono Felkerzambo 1613 m. Filijos teisės bažnytėlei suteiktos 1650 m.

Stelmužės bažnyčia yra viena seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Ji perstatyta 1713 m., pirmoje XVIII a. pusėje sukurtas interjeras. Rąstai tašyti kirviu, statant nenaudota vinių. Vienos navos bažnyčios prieangį iš trijų pusių supa 12 medinių kolonų. Frontonas trikampis, be bokštelių. Įdomūs bažnyčios altorius ir sakykla. Juose yra vertingų barokiškų puošmenų: bareljefų, horeljefų, skulptūrų, suktinių kolonėlių, kremzlinės ornamentikos. Enciklopediniuose leidiniuose rašoma, kad tai liaudies meistrų kūryba. Tačiau menotyrininkė M.Matušakaitė teigia, kad medžio drožyba Stelmužės bažnyčioje yra profesionalo darbas (Muziejai ir paminklai, Nr.3, 1980).

Šventoriuje stovi XVII a. medinė varpinė, rekonstruota 1873 m. Jos pagrindas yra stačiakampio plano sandėlis, viršutinė dalis - atvira galerija. Varpai išlieti 1613 m.

Stelmužės bažnyčios su varpine ansamblis yra tikras lietuvių liaudies muziejus.