Statistika
  1999 2000 2001 2002 2003
Plotas  13 000 km2 13 000 km2 13 000 km2 13 000 km2 13 000 km2
Gyventojų ~ 443 500 ~ 443 500 ~ 405 500 ~ 405 500 ~ 404 500
Katalikų ~ 377 500 ~ 377 000 ~ 333 300 ~ 333 300 ~ 332 300
Parapijų 113 113 111 111 112
Rektoratų 1 1 3 3 2
Diecezinių kunigų 99 100 97 89 95
Kunigų vienuolių 1 1 2 1 1
Įšventinta kunigų 4 2 – – 2
Seminaristų 23 26 26 33 27
Vyrų vienuolių 1 1 2 5 5
Moterų vienuolių 84 79 79 83 85
Pakrikštyta 4 290 3 929 3 309 3 070 2 894
Sutuokta porų 1 309 1 257 1 097 898 820
Palaidota 4 481 4 340 4 519 4 442 4 378