Skundas Žurnalistų etikos inspektoriui Romui GUDAIČIUI „Dėl tyčiojimosi iš krikščionims brangių dalykų Panevėžio balso laikraštyje“
2005.06.06    

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KURIJA

SKUNDAS
Nr. 180/05
2005 m. birželio 6 d.

Dėl tyčiojimosi iš krikščionims brangių dalykų „Panevėžio balso“ laikraštyje

Gerb. p. Romui GUDAIČIUI,
Žurnalistų etikos inspektoriui


Dienraštis „Panevėžio balsas“ jau porą mėnesių skelbia straipsnius, kuriuose be jokių rimtų argumentų tyčiojamasi iš krikščionims pačių brangiausių dalykų: iš Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus ir iš Katalikų Bažnyčios vadovo mirusio popiežiaus Jono Pauliaus 2-jo. Ir tai daroma pačiais svarbiausiais katalikams momentais: Didįjį Šeštadienį (minint Jėzaus mirtį ir prisikėlimą) ir Popiežiaus paskutinę gyvenimo dieną bei pasauliui gedint dėl Popiežiaus mirties.

Tai be galo įskaudina ir įžeidžia tikinčiuosius. Todėl Panevėžio vyskupijos kunigai š. m. birželio 1d. konferencijoje nutarė kreiptis į Žurnalistų etikos Inspektorių bei į teismą.

Taip pat „Panevėžio balsas“ nuolat spausdina priedą „Bulvarinis skaitalas“ apie seksą. Dažnai tai atvira pornografija. Pvz., birželio 4d. tiesiog propaguoja grupinį seksą teigdami, kad grupinis seksas išgelbėja santuoką.

Todėl prašome Žurnalisto etikos Inspektoriaus ištirti ir pranešti, ar tomis publikacijomis nepažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymas ir Žurnalistų etikos kodeksas. Jūsų atsakymu remiantis kreipsimės į teismą, kad „Panevėžio balsas“ atitaisytų moralinę žalą. Iki Jūsų atsakymo bandome sulaikyti skaudžiai įžeidinėjamus tikinčiuosius nuo viešų protestų prieš „Panevėžio balsą“.

Pagarbiai,
Jonas Kauneckas
Panevėžio vyskupas

Priedas: Kunigų ir vyskupo atsiliepimas į įžeidžiančias bei vulgarias publikacijas „Panevėžio balse“.