Jei esi, leisk tave pažinti
2005.01.06    

Ilgas valandas Fuko (Foucauld) sėdėdavo bažnyčioje ir vis kartodavo maldą: „Dieve, jei esi, leisk tave pažinti!“

Sertilanžas (Sertillanges) savo „Netikinčiojo katekizmo“ pradžioje įdėjo tokį „Tėve mūsų“: „Tėve, jei esi, išdrįstu kreiptis į tave. Dieve, jei tu esi ir jei tavo vardas yra šventas, tebūnie jis šventu laikomas. Jei tu esi ir tavo galia visa tvarko, teateinie tavo karalystė. Jei tu esi ir tavo valia nulemia pasaulio bei dvasios įstatymus, teįvyksta tavo valia mumyse ir visuose dalykuose – danguje ir žemėje. Ir duok mums, jei esi, kasdienės duonos: tiesos duonos, išminties duonos, džiaugsmo duonos, duonų Duonos, pažadėtos tiems, kurie gali už ją dėkoti. Jei tu esi, tai aš labai tau nusikaltau; atleisk man, kaip ir aš atleidžiu man nusikaltusiems, nepalyk manęs ateities išbandymuose, bet išgelbėk nuo visokio blogio“.