Neprašau...
2005.01.06    
R. Tagorė

Negaliu prašyti, Viešpatie, kad apsaugotum nuo pavojų, bet prašau, kad nebijočiau jų ir atsilaikyčiau. Neturiu teisės prašyti, kad nuramintum visus skausmus, bet prašau, duok tokią dvasią, kad juos ištverčiau…

Neleisk man bailiai maldauti išgelbėjimo, bet duok ištvermę kovoje už laisvę. O kad nebūčiau toks, kuris tik sėkmėje tavo pagalbą jaučia, bet kad ir nesėkmėse atpažinčiau tavo galybės veikimą. Ir kad nelaukčiau gyvenimo kovoje draugų pagalbos, bet kad pats kovočiau, remdamasis tavimi.