Kodėl?
2005.01.06    
Dieve, kodėl tu mane priimi į savo tarnybą
ir patiki man taip daug žmonių?
Kodėl tu nori žmones guosti,
jiems kelią rodyti ir ramybę duoti
per mane ir per mano žodžius?
Tu tiek daug atiduodi į mano rankas,
nors taip mažai gali tikėtis iš manęs.

Tiesa, aš daug pažadėjau,
bet taip dažnai neišpildau.
Gal aš ir turiu būti toks vargingas, 
toks silpnas ir toks bejėgis,
kad pamatyčiau ir įsitikinčiau,
kad man būtų aišku,
kad visa, kas manyje gera,
ką tik padarau ar esu padaręs,
yra vien iš tavęs ir tik iš tavęs?