Nepriklausau žmonėms
2005.01.06    

Nepriklausau žmonėms.
Priklausau vien tik Dievui.
Visa vien Dievo rankose.
Jis siuntė žmones į mano kelią,
davė jiems savo meilės, 
kad mane mylėtų.
Jis davė jiems savo rūpestį, 
kad manimi rūpintųsi.
Ir aš privalau eiti į žmones,
kad jo meilę perduočiau
ir jo vardu rūpinčiaus visais,
visų pirma mažaisiais, 
silpnaisiais ir bejėgiais –
tais, kuriems sunkiai gyvenasi.