Teisieji ir nusidėjėliai
2005.01.06    

Dieve,
kai matau teisiuosius ir nusidėjėlius,
leisk man būti prie nusidėjėlių,
nes aš esu nusidėjėlis.

Gi tarp vargšų ir turtingųjų,
kad būčiau vargšas,
nes vargšai tau daug vertingesni.

Tarp galingųjų ir bejėgių,
palik mane bejėgių eilėje,
tarp stipriųjų ir silpnųjų
palik mane silpnųjų pusėje,
nes tu esi su jais.

Štai nugalėtojai ir pralaimėjusieji –
tegu būsiu aš pralaimėjęs.
Tarp žudikų ir aukų
leisk man būti nužudytuoju.

Gerasis Dieve,
juk tavo namuose
vargingiausieji,
silpniausieji
ir mažiausieji
bus palaiminti.

Tavo karalystėje
paskutinieji
iš paskutinių eilių
bus pirmieji.

Tavo prieglobstyje
tie, kurie iš meilės atiduoda gyvenimą,
ras jį šimteriopai.