Dievas, aš ir žodžiai
2005.01.06    
Kurt Wolf
kas ausis turi
teklauso
kas akis turi
teklauso ir težiūri
kas rankas turi
teklauso, težiūri ir tedaro
kas kojas turi
teklauso, težiūri, tedaro ir teeina
kas burną turi
teklauso, težiūri, tedaro, 
teeina ir tekalba
ir tegu tyli
tegu tyli
tegu tyli
ir tekalba 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas