Mus atgaivina...
2005.01.06    
T. Concalvatica
Mus atgaivina
tik tas vanduo, 
kuriuo pagirdome kitą.

Mus pasotina
tik ta duona,
kuria pamaitiname kitą.

Mus apdengia
tik tas rūbas,
kuriuo aprengiame kitą.

Mus paguodžia
tik tas žodis,
kuriuo švelniname kančią.

Mus gydo
tik tas ligonis,
kurį aplankome.

Mus išlaisvina
tik tas kalinys,
kurį užtariame.

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas