Tave randu
2005.01.06    
Paul Jakobi
Tave randu
žmogaus skausme,
draugo nusivylime,
girtuoklio apsvaigime,
narkomano svaigulyje,
brolių ginče,
pajuokos spygliuose,
įsimylėjėlio šypsenoje,
vaikų žaidime,
nakties tyloje,
žmogaus šauksme.
Tu šauki mane.
Neleisk būti kurčiam. 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas