Jėzus Kristus – tai gyvenimas
2005.01.06    
Motina Teresė
Jėzus Kristus 
– tai gyvenimas,
kurį norėčiau gyventi;
– tai šviesa, 
kurią norėčiau uždegti;
– tai džiaugsmas,
kuriuo norėčiau pasidalinti;
– tai ramybė,
kurią norėčiau skleisti.
Jėzus Kristus – man viskas viskame.
Be Jo nieko negaliu. 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas