Nenorėčiau
2005.01.06    
Maška Kaleko
Nenorėčiau būti Viešpačiu Dievu
ir ramiai sėdėti soste virš debesų,
žinodamas, kad bombos ir patrankos
lieja kraują mano sūnų…
Kaip baisu būtų klausyti angelų chorų,
kai per žemę aidi vaikų verksmas.
Žinai, Dieve, už nieką pasaulyje,
ir springdama krauju, 
nesimainyčiau su Tavimi…
Šlovinkite Viešpatį, kuris tyli! 
Tuomet, kai tyla – nusikaltimas
(atleisk, o Dieve).
Juk atrodo, kad Jo Didybė neužtaria 
nė nekalčiausio žudomo kūdikio.
Kareivijų Viešpats vaikštinėja debesyse
ir svaidosi žaibais bei perkūnais.
Tik aš nenorėčiau būti tokiu Viešpačiu.
Bet kaip tai pasakysiu savo vaikams?
 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas