Kaina (pagal 1 Kor 13)
2005.01.06    
Heinz Schindler
Jei visą energiją atiduočiau pergalei
ir laimėčiau aukščiausias vietas,
bet jei nebūtų jokio žmogaus,
kuris mane myli ir kurį aš myliu,
tebūčiau tik raumenų gniužulas,
sporto robotas.
Jei visas mintis ir visą veiklą
vien sportui skirčiau
ir niekur mano žaidime nebūtų meilės,
kokia man iš to būtų nauda?
Jei ir tobuliausiai laikyčiaus 
žaidimo taisyklių,
ir tobuliausiai mokėčiau
žaidimo techniką,
ir visą sveikatą skirčiau žaidimui,
ir tai daryčiau be meilės,
viskas būtų veltui.
Ir jei komandoje būtų geriausi atletai,
be jokių klastų ir pagavysčių,
vien tobulas žaidimas,
jei nebūtų tarp jų meilės,
nieko tai nereikštų.
Tegu susirenka talentingiausi teisėjai
ir gražiausiai žaidžiantys sportininkai,
išlošiantys ir laimintys nuostabiai,
bet jei Dievas jiems ir žiūrovams
neįkvėps meilės,
nebus iš to žaidimo niekam džiaugsmo.
Ir varžyboms būtinai reikia 
tikėjimo, meilės ir vilties.
O svarbiausia – meilė. 
 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas