Mūsų rankos
2005.01.06    
Šių dienų darbams 
Jėzus neturi kitų rankų –
tik mūsų rankas.
Žmonėms vesti savo keliu
jis neturi jokių kojų – tik mūsų kojas.
Savo mokslui šiandien skelbti
Jis neturi kitų lūpų – tik mūsų.
Žmonėms patraukti į save
Jis neturi kitos pagalbos – tik mūsiškę.
Mes – vienintelė Biblija,
kurią šiandienė visuomenė dar skaito.
Mes – paskutinė Dievo žinia pasauliui.
Ji įrašyta 
mūsų žodžiuose ir veiksmuose.
Jėzus nebeturi žemėje rankų,
užtat mes turime.
Tik mūsų rankas turi Jėzus.
 

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas