Diskriminuotos žydės malda
2005.01.06    
Else Lasker-Schüler
Viešpatie,
Visur visur aš ieškau Tavo miesto
su gėrio angelu prie vartų.
Nešu jam didelius sparnus,
sunkius, užlūžusius ant jo pečių;
užantspauduosiu kaktą jo žvaigžde.

Apsisiautęs vien neregimu Tavo, Dieve, kvėpsniu,
keliauju vien tiktai naktim…
Nešu vien meilę į pasaulį,
kad ji žibėtų kiekvienoj širdy,
visur kovotų prieš melą ir apgaulę.
Dieve, tvirtai apsiausk mane savuoju rūbu! 
 
Gerai žinau, kad liksiu tik taškeliu ant žemės stiklo,
ir paskutinis žemės žvilgsnis mane užmirš…
Tu gi nepaleisi manęs nuo visagalio savo delno —
ir štai ant jo vėl suksis Naujoji Žemė!