Depresijos ir liūdesio valandai
2005.01.14    

Aš esu čia
Esu čia,
Kai Tu abejoji,
Kai vienas ir vienišas esi,
Kai manai, jog nebegali daugiau,
Kai Tave baimė prislegia,
Kai rūpesčiai net miegoti nebeleidžia,
Kai esi bejėgis ir sergi.

Aš čia,
Kai Tu šauki iš skausmo,
Kai rodos pasaulis griūna,
Kai net mirtis beldžiasi.

Aš esu čia,
Kai niekas Tavęs nebemėgsta,
Kai niekas Tavęs nebesupranta,
Kai niekas Tavęs nebesiklauso,
Kai lyg siena skiria Tave nuo kitų,
Kai Tau gresia dideli pavojai,
Kai nebeįveiki skausmo,
Kai griaužia sąžinė,
Kai šaukies manęs.

Esu aš čia,
Kaip saulė Tave šildanti,
Kaip gėlė Tavo širdį džiuginanti,
Kaip šviesa Tavo kelyje,
Kaip debesys apsupę Tave.

Aš čia,
Kaip akis Tau meilės pilna,
spindinti švelnumu,
Kaip Tave apkabinanti ranka,
Kaip Tau plakanti širdis,
Kaip Tavęs nepaliekantis draugas,
Kaip sesuo besidalinanti su Tavimi rūpesčiais,
Kaip brolis šalia Tavęs džiaugsme ir skausme.

Aš esu čia,
Kaip Tave suprantanti motina,
Kaip Tavimi besirūpinantis tėvas.
Aš esu visada čia šalia Tavęs,
nes esu Tavo „Tu“, —
be galo Tave mylintis Dievas.

Aš esu čia,
Net, kai viskas griūna,
Aš Tavęs niekada neapleidžiu.
Didesnio padėjėjo ir globėjo niekur nėra,
niekur nerasi.

„Aš esu čia“ — tai šv. Rašto kalba
išreiškiama vienu žodžiu „JAHVĖ“;
— tai biblinis Dievo vardas.

Linkiu niekada neužmiršti, kad gerasis Dievas yra visada šalia Tavęs

laiminu
+ Jonas Kauneckas