Naujienos
Balandžio 14 d. Panevėžyje vyko knygų pristatymas "Matyti pasaulį kaip visumą"
2015.04.21    
Jūratė Šaumanienė

„Stovėjimas vienuolių tradicijoje simbolizuoja išsitiesusį žmogų, nebežiūrintį sukaustytai vien į žemę, bet atgavusį tiesią laikyseną bei laisvą žvilgsnį į viršų. Tada jis tampa reginčiuoju. Ne pasaulis pasidaro siauras, bet jo siela – plati, nes ji nebesugeriama to, kas paskira, – medžių, neleidžiančių įžiūrėti miško, – bet gali matyti visumą. Tiksliau, jis gali matyti visumą, nes žiūri iš aukštybės, o ją jis galėjo pasiekti, nes viduje tapo platus... Žmogus turi išmokti kopti viršun, jis turi tapti platus. Jis turi stovėti prie lango. Jis turi žvalgytis. Ir tada jį gali palytėti Dievo šviesa, jis gali jį pažinti bei juo remdamasis visa apžvelgti. Neturėtume taip įsikibti į žemę, kad nebeįstengtume kopti viršun, tiesiai stovėti.“

Joseph Ratzinger (Benediktas XVI)

Balandžio 14 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko naujų leidinių mokslo ir tikėjimo santykio tema pristatymas „Matyti pasaulį kaip visumą“. Susirinkusius dalyvius pasveikino Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, o įžangos žodį tarė KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto lektorė dr. Jūratė Baltušnikienė.

Apie tai, kad tikėjimas yra ir turi būti protingas savo pranešime „Ar tikėjimas gali būti protingas? Popiežiaus Benedikto XVI požiūris“ pasidalijo kun. dr. Gediminas Jankūnas, Krekenavos klebonas, teologijos mokslų daktaras, J. Ratzingerio (Benedikto XVI) teologijos žinovas, JAV išleistos knygos „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedicts XVI‘s Response“ autorius.

Kun. Vytautas Sadauskas SJ, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas, serijos „Siekiantiems begalybės“ iniciatorius pasidalijo mintimis ir asmenine patirtimi apie tai, kodėl atsirado knygų serija „Siekiantiems begalybės“.

VDU Teisės fakulteto lektorius, LVK teisininkas, leidykos „Vox altera“ valdybos narys Vygantas Malinauskas išsamiai ir vaizdžiai susidomėjusiems dalyviams pateikė įdomių įžvalgų tema „Tikėjimo ir mokslo santykio temos aktualumas: krikščionio ir piliečio požiūris“.

Baigiamasis šio renginio žodis buvo tartas „Bažnyčios žinių“ vyr. redaktoriaus, leidyklos „Vox altera“ valdybos pirmininko ir vertėjo Gedimino Žuko. Jis apibendrino prieš tai kalbėjusiųjų pranešimus, pasidalijo mintimis apie leidyklos „Vox altera“ kitas mokslo ir religijos tematikos knygas. J.E. Lionginas Virbalas bei lektoriai sulaukė dalyvių klausimų ir tikėjimo, ir mokslo bei religijos santykio temomis. Panevėžio vyskupas šiltai padėkojo svečiams ir miesto bibliotekai, svetingai priėmusiai svečius ir gausų šio renginio dalyvių būrį, kuriam prireikė nemažai papildomų kėdžių salės vestibiulyje.