Naujienos
Pasvalio dekanato jaunimo diena 2015 m. gegužės 9 d.
2015.05.09    

Jaunimas neša kryžių

2015 m. gegužės 9 d. įvyko Pasvalio dekanato jaunimo diena „Sek paskui mane“. Beveik 400 jaunuolių iš įvairių dekanato parapijų susirinko Saločiuose. Pirmiausia Susitaikymo pamaldomis jie pasiruošė visos dienos piligrimystei. Tada su kryžiumi ir vėliavomis jaunimas patraukė per Saločių miestelį. Norėdami išvengti judrios Via Baltica magistralės visi turėjo autobusais nuvažiuoti iki Raubonių kaimo, iš kur toliau tęsė kelionę pėsčiomis.

Jaunimas neša kryžių

Pajiešmeniuose jaunimo koloną pasitiko gyventojai ir vietos pučiamųjų orkestras. Prie kaimo kryžiaus visi susibūrė gegužinėms pamaldoms, po kurių noriai traukė pietauti gražioje Jiešmens upės pakrantėje. Šiek tiek pailsėję jaunuoliai susirinko kultūros centro salėje, kur klausėsi kun. Domingo Avellaneda konferencijos apie pašaukimą. Toliau piligriminė kelionė vedė į Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčią. Jaunimo pilnoje šventovėje vysk. Lionginas Virbalas kartu su dekanato kunigais šventė šv. Mišias.

Paskutinė jaunimo dienos dalis vyko parke. Po agapės ir visų dalyvaujančių grupių prisistatymo jaunimo laukė smagi vakaronė.

Jaunimas neša kryžių