Naujienos
Vysk. Liongino Virbalo paskyrimas Kauno arkivyskupu
2015.06.11    

Š. m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsistatydinimą iš ordinaro pareigų ir naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą.