Naujienos
Panevėžio vyskupijos Apaštalinis Administratorius
2015.07.11    
2015 m. liepos 11 d. Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupą Lionginą VIRBALĄ paskyrė Panevėžio vyskupijos Apaštaliniu Administratoriumi, iki kol jo įpėdinis vyskupas, kuris dar turės būti paskirtas, kanoniškai perims pareigas.