Naujienos
Panevėžio katedroje sausio 24 d. vyko ekumeninės pamaldos
2016.01.26    
Panevėžio vyskupijos kurija

Sausio 24 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko ekumeninės pamaldos. Pamaldoms vadovavo J. E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, homiliją sakė Panevėžio Vynuogyno evangelinės bažnyčios pastorius Žilvinas Škulevičius. Kartu su įvairių krikščioniškų denominacijų tikinčiaisias taip pat meldėsi Ortodoksų Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas tėvas Fiodor Guriliov, Evangelikų reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, Panevėžio Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, Jungtinės metodistų bažnyčios Panevėžio bendruomenės pirmininkė Regina Juškienė, katalikų kunigai prel. Bronius Antanaitis, Rimantas Kaunietis, Simas Maksvytis, Eugenijus Troickis, Saulius Černiauskas. Pamaldose giedojo giesmininkai iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, Vynuogyno evangelinės bažnyčios ir Tikėjimo žodžio bendruomenės. Akomponuojant katedros vargoninkui A. Šaukliui soliavo Regina Juškienė.