Naujienos
Balandžio 4 d. Suvalkuose vyko Katalikų akcijos pristatymas
2016.05.05    
Gegužės 4 d. Suvalkuose vyko Katalikiškos Akcijos pristatymas. Jame dalyvavo ir 6 kunigai iš Panevėžio vyskupijos. Katalikiškos akcijos veiklą, teikslus bei uždavinius pristatė Nacionalinio Katalikų Akcijos asociacijos prezidentė Uršula Furtak. Katalikiška Akcija yra pasauliečių katalikų Sąjunga, kuri glaudžiai bendradarbiauja su bažnytine hierarchija vykdant bendrą Bažnyčios apaštalavimą. Organizacija yra orientuota į užduotis, kurias jai skyrė – kaip Įstaigai Bažnyčioje – Vatikano II susirinkimas, o taip pat Katalikiškos Akcijos statutas, paskiriant misijų vykdymą pasauliečių formacijos ir apaštalavimo srityje, taip pat veikiant kultūros, švietimo, socialinės tarnystės srityse. Viena iš užduočių yra iniciatyva kurti Sąjungos struktūras buvusio rytų bloko šalyse. Prezidentė Uršula Furtak, Elko vyskupas Ježy Mazur ir kiti prelegentai kvietė taip pat ir Lietuvos parapijose atgaivinti Katalikų akciją. Bendradarbiaudami ir eidami dialogo su bendruomene keliu galima tikėtis gausių vaisių skelbiant Kristų savo aplinkoje.