Naujienos
Kunigų paskyrimai
2016.07.25    
PVK


  • 2016 07 18

  • Kun. lic. Eugenijus STYRA paskirtas Panevėžio vyskupo generaliniu vikaru.


  • 2016 07 22

  • Kun. mgr. Žilvinas TREINYS paskirtas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaru.