Naujienos
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aplankė kalines Pataisos namuose
2016.11.16    
Laura Stalauskaitė

Lapkričio 7 d. Panevėžio pataisos namuose buvo švenčiama nuteistųjų jubiliejaus diena. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas kurijos kanclerio kun. Sauliaus Černiausko kartu pataisos namų kapelionu kun. Rimantu Kauniečiu bei Ortodoksų parapijos klebonu kunigu Fiodoru Guriliovu aplankė pataisos namų administraciją. Drauge su pataisos namų direktoriumi Edvardu Norvaišu, jo pavaduotoja Loreta Skrickiene, kitais darbuotojais buvo aptarti sielovados šioje įstaigoje aspektai. Po to vyko susitikimas pataisos namų aktų salėje. Jame dalyvavo minėti dvasininkai, 2015 m. vykusio „ALFA“ kurso savanoriai, „Caritas“ atstovė Laima Vigurytė bei programą kūrę sielovados grupės savanoriai – kapeliono asistentė Kristina Varanauskaitė, pagalbininkės Laura Stalauskaitė, Gintarė Lengvinaitė.

Panevėžio vyskupijos sielovados grupė šios dienos programai parinko pavadinimą - „Esu verta daugiau“, kuriuo buvo siekiama atspindėti tarnystės su nuteistosiomis tikslą.

Susitikimą pasveikino Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja Loreta Skrickienė bei Panevėžio pataisos namų kapelionas kun. Rimantas Kaunietis. Programą sudarė nuteistųjų moterų pasirodymai – savos kūrybos skaitymas, rusų liaudies romansų dainavimas, romų tautos šokiai. Programoje buvo parodyta sielovados grupės savanorių kartu su nuteistosiomis moterimis paruošta pantomima „Prisikėlęs“ pagal atlikėjo „Lifehouse“ kūrinį „Everything“. Šiame pasirodyme buvo galima matyti išbandymus, aktualius kiekvienam žmogui. Pantomimos pradžia ir pabaiga taip pat simbolizuoja sielovadinio darbo su nuteistosiomis siekius – padėti žmogui kurti ir palaikyti santykį su Dievu vilties ir gailestingumo perspektyvoje. Dalyviai, o ypač nuteistosios, labai šiltai priėmė ir garsiais plojimais lydėjo visą programą.

Susitikimą vainikavo Šv. Mišios, kurias aukojo susitikime dalyvavęs Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su kunigais Sauliumi Černiausku ir Rimantu Kauniečiu. Šv. Mišių auką šventė Panevėžio pataisos namų pareigūnai, nuteistosios, kiti svečiai. Ganytojas citavo popiežiaus Pranciškaus nuteistiesiems sakytos homilijos žodžius, drąsino pasitikėti Viešpačiu, ragino neprarasti vilties. Vyskupo žodžiai, jo nuoširdumas rado tikrą atgarsį nuteistųjų ir visų dalyvavusių širdyse.