Naujienos
Kunigų paskyrimai
2016.11.17    


  • 2016 11 16

  • Diak. Dainius KAUNIETIS paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pagalbininku pastoracijai


    Kan. Juozapas KUODIS rezidentu perkeliamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapiją.


    Penkerių metų kadencijai paskirti vyskupijos Kunigų tarybos nariai bei konsultoriai.