Naujienos
Mirė kun. Henrikas Bernatovičius (1954-1984-2017)
2017.01.20    

2017 m. sausio 20 d. Panevėžio infekcinėje ligoninėje mirė kunigas Henrikas Bernatovičius. Kun. Henrikas gimė 1954 m. liepos 20 d. Tarališkių k., Vilniaus r. 1972 metais baigęs Maišiagalos vidurinę mokyklą mokėsi tuometinėje Vilniaus 21-oje technikos mokykloje, kurią baigęs 1973 m. buvo paimtas į sovietinę kariuomenę. Nuo 1975 m. dirbo Vilniaus radijo komponentų gamykloje.

1979 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1984 m. vysk. Liudviko Povilonio buvo pašventintas kunigu.

Po šventimų vikaro pareigas ėjo Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijoje, po metų Salake. Administratoriaus ar klebono pareigas nuo 1985 m. užėmė Dabužių, Skiemonių, Leliūnų. Aleksandravėlės, Imbrado, Baltriškių Avilių, Nemunėlio Radviliškio ir Suosto parapijose. Nuo 2007 m. Vabalninko parapijos rezidentas ir klebono bendradarbis.

Kun. Henrikas Bernatovičius buvo Dievui atsidavęs tylaus būdo dvasininkas, ištikimai ėjęs jam pavestas pareigas ir uolus maldoje.

Tesiilsi ramybėje!

Kun. Henrikas Bernatovičius bus pašarvotas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje sekmadienį 11.30 val., laidotuvių šv. Mišios aukojamos sausio 23 d. 12 val. Kunigas bus palaidotas Karvio kaimo (Vilniaus r.) kapinėse.

Panevėžio vyskupijos kurija