Naujienos
Kovo 26 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje lektoriaus skyrimai
2017.03.22    
Panevėžio vyskupijos kurija
Kovo 26 d. sekmadienį 12 val. šv. Mišių metų Panevėžio vyskupijos seminaristui Raimundui Zimkai, bestudijuojančiam Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos antrame teologijos kurse, vysk. Linas Vodopjanovas OFM suteiks lektoriaus skyrimus. Dievo palaimos ir ištvermės einant pašaukimo keliu klierikui Raimundui!