Naujienos
Galite paremti nieko neprarasdami
2017.04.05    

Maloniai kviečiame skirti 2% GPM Panevėžio vyskupijai

Katalikų Bažnyčia išsilaiko iš aukų: organizuojama katechezė, maldos grupės ir rekolekcijos, sumokama bažnyčių tarnams, už komunalines paslaugas, lėšų reikia bažnyčių remontui ir tvarkymui. Tikinčiųjų aukomis išlaikomos kunigų seminarijos, labdaros organizacijos ir sielovados įstaigos. Todėl kviečiame paremti ir skirti 2% nuo praėjusiais metais sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio.

Norėdami mums skirti 2% savo GPM reikia užpildyti prašymo formą FR0512 ir pristatyti ją į Valstybinę mokesčių inspekciją.
Taip pat formą galima užpildyti prisijungus prie Mokesčių inspekcijos Elektroninės deklaravimo sistemos arba prie savo naudojamos elektroninės bankininkystės sistemos, tuomet forma bus perduota elektroniniu būdu.

FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Forma pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

 1. 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
 2. 2 – turi būti įrašomas Jūsų telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris;
 3. 3V – Jūsų vardas, jei turite kelis vardus rašomas pirmasis;
 4. 3P – Jūsų pavardė, jei turite kelias pavardes rašoma pirmoji;
 5. 4 – rašomas Jūsų adresas, jei nesate Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas;
 6. 5 – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. 2016;
 7. 6S – pažymima „X“ ženklu.
Toliau pirmoje eilutėje
 1. E1 stulpelyje įrašoma „2“;
 2. E2 – 291256520;
 3. E3 – „VEIKLAI“ arba galima palikti tuščią;
 4. E4 – „2,00“ arba „1,00“;
 5. E5 – 2020 jei paramą mums skirsite iki 2020 metų.

Kitose eilutėse nieko nerašoma jei visus 2 procentus skirsite mums.
Belieka tik pasirašyti. Šis prašymas mokesčių inspekcijai turėtų būti pateiktas iki gegužės 1 d.

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie Panevėžio vyskupijos veiklos, skirdami mums 1 ar 2 procentus savo pajamų mokesčio. Kadangi informacija apie rėmėjus ir jų suteiktą paramą yra konfidenciali, negalime padėkoti jums asmeniškai, tačiau norime, kad žinotumėte, jog mums svarbi kiekviena auka.

Tegul Dievas gausiai atlygina už Jūsų gerumą!