Naujienos
Kunigų skyrimai
2017.07.07    
Panevėžio vyskupijos kurija


 • 2017 07 04
 • Kun. Kostas BALSYS atleidžiamas iš Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebono ir Panemunio Švč. Trejybės parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijos administratoriumi.

  Kun. lic. Ričardas BANYS atleidžiamas iš Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu bei Lėno Šv. Antano Paduviečio ir Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapijų administratoriumi.

  Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS atleidžiamas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijios rezidento pareigų ir skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

  Kun. mgr. Vytautas DAGELIS atleidžiamas iš Pabiržės Švč. Trejybės parapijos klebono ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebonu ir Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bei Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

  Kun. Kęstutis Kazimieras GURKLYS atleidžiamas iš Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaru.

  Kun. lic. Justas JASĖNAS atleidžiamas iš Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas minėtų parapijų vikaru paliekant kitas turimas pareigas.

  Kun. Vydas JUŠKĖNAS atleidžiamas iš Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono ir Debeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir laikinai eiti Zarasų dekanato dekano pareigas.

  Kun. lic. Henrikas KALPOKAS atleidžiamas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebono ir Utenos dekanato dekano pareigų ir skiriamas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu bei Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratoriumi ir laikinai eiti Pasvalio dekanato dekano pareigas.

  Kun. Vidmantas KARECKAS atleidžiamas iš Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono, Lėno Šv. Antano Paduviečio ir Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bei Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo parapijų administratoriumi.

  Kun. Albertas KASPERAVIČIUS atleidžiamas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono ir Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonu ir Panemunio Švč. Trejybės parapijos bei Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijų administratoriumi.

  Kun. Remigijus KAVALIAUSKAS atleidžiamas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono, Zarasų dekanato dekano pareigų ir nuo visų koplyčių aptarnavimo ir skiriamas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonu ir laikinai eiti Utenos dekanato dekano pareigas.

  Kun. mgr. Aivaras KECORIUS atleidžiamas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonu ir Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bei Lukštų Šv. apašt. evang. Jono parapijų administratoriumi.

  Kun. mgr. Saulius KERAS atleidžiamas iš Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebono, Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bei Lukštų Šv. apašt. evang. Jono parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Krinčino Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos administratoriumi.

  Kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS skiriamas Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijų administratoriumi paliekant kitas užimamas pareigas.

  Kun. Virgilijus LIUIMA atleidžiamas iš Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebono, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bei Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos administratoriumi.

  Kun. mgr. Dainius MATIUKAS atleidžiamas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaru.

  Kan. Povilas MIŠKINIS atleidžiamas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarista.

  Kun. mgr. Nerijus PAPIRTIS atleidžiamas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

  Kun. Algimantas PETKŪNAS atleidžiamas iš Krinčino Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebono ir Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Vaškų Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Grūžių Švč. M. Marijos bei Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

  Kun. Salvijus PRANSKŪNAS atleidžiamas iš Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebono pareigų ir skiriamas rezidentu Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje.

  Kun. mgr. Alfredas PUŠKO atleidžiamas iš Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu.

  Kun. Edmundas RINKEVIČIUS atleidžiamas iš Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu.

  Kun. Raimundas SIMONAVIČIUS atleidžiamas iš Vaškų Šv. Juozapo parapijos klebono, Grūžių Švč. M. Marijos ir Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu ir Debeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi.

  Kun. mgr. Mindaugas ŠAKINIS atleidžiamas iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaru.

  Kun. Stasys TAMULIONIS atleidžiamas iš Antazavės Dievo Apvaizdos parapijos klebono, Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bei Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Pakalnių Švč. Trejybės bei Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

  Diak. Dainius KAUNIETIS atleidžiamas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinės tarnystės ir skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovados bendradarbiu.