Naujienos
Kovo 12 d. (pirmadienį) 12 val. Šv. Mišios meldžiantis už a. a. vysk. Juozą Preikšą
2018.03.07    
Panevėžio vyskupijos kurija

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje kovo 12 d. 12 val. bus aukojamos šv. Mišios atmenant a. a. vysk. Juozą Preikšą (30 dienų po mirties).