Naujienos
Gegužės 21 d. rinkosi vyskupijos parapijų vargonininkai
2018.05.30    

2018 m. gegužės 21 d., Panevėžio vyskupijos kurijoje vyko vargonininkų susirinkimas- konferencija. Konferencijoje dalyvavo per 20 vyskupijos vargonininkų. Susirinkimo pradžioje sveikinimo žodį tarė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, taip pat dalinosi savo pastebėjimais apie vargonininko svarbią tarnystę parapijos bažnyčiose. Pranešime išsakė savo pastabas ir konkrečius praktinius liturgijos reikalavimus.

Antrąjį pranešimą skaitė kunigas Rimantas Kaunietis, akcentuodamas nekintamų Mišių dalių svarbą ir liturginių tekstų atitikimą. Taip pat pateikdamas pavyzdžių nurodė, kaip giesmės turi būti derančios su liturginiu kalendoriniu laiku. Kunigas R. Kaunietis dalijosi patirtimi ir sukauptomis žiniomis, kvietė remtis Bažnyčios nuorodomis renkantis giesmes, rengiant chorus. Aptarta Šventųjų Apeigų kongregacijos instrukcija apie muziką šventojoje liturgijoje Musicam sacram bei bažnyčios nutarimai apie choro vaidmenį, liturginį giedojimą, bažnytinę muziką.

Kalbėdamas apie prisikėlimo slėpinį – pagrindinį tikinčiojo tikėjimą – pateikdamas kurijiozinių pavyzdžių akcentavo šermeninių ir laidotuvių giesmių pasirinkimo svarbą.

Trečiąjį pranešimą sakė kurijos kancleris, kunigas Saulius Černiauskas. Pranešime dalintasi asmenine liturgine ir muzikine patirtimi, akcentuota bendruomenės atsakymų svarba. Pranešime buvo pabrėžta, kad bendruomeniniame giedojime svarbu pasistengti, kad žmonės galėtų įsitraukti. Tačiau nereikia perdėtų pastangų – nieko nepriversime, tik galime pakviesti kartu pagiedoti. Grožio ir profesionalumo santykis liturginiame giedojime yra labai svarbus.

Ketvirtąjį - praktinį pranešimą skaitė Katedros vargonininkas Antanas Šauklys. Vargonininkas pristatė savo sukurtas, harmonizacijas sekvencijoms, surinktus nekintamų Mišių dalių pavyzdžius.

Konferencijos pabaigoje buvo atsakinėjama į vargonininkams rūpimus klausimus. Ateityje numatoma vystyti pradėtą bažnytinės muzikos temą vargonininkams bei giesmių mylėtojams.

Panevėžio vyskupijos Šv. Cecilijos draugija
Mantas Masiokas