Naujienos
Mirė kun. Rimantas Visockis (1969-1996-2018)
2018.10.22    

2018 m. spalio 19 d. Miežiškiuose mirė kun. Rimantas Visockis.
Kun. Rimantas gimė 1969 m. rugsėjo 30 d. Ėriškių k., Panevėžio r. 1987 metais baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą buvo paimtas į sovietinę kariuomenę.

1990 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1996 m. vysk. Juozo Preikšo buvo pašventintas kunigu.

Po šventimų vikaro pareigas ėjo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, po metų -1997 m. paskirtas į Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapiją klebonu, vėliau priskirtos administruoti ir Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo bei Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos. Greta aptarnaujamų parapijų nuo 2002 iki 2003 m. paskirtas Panevėžio r. Policijos komisariato kapelionu. Nuo 2005 metų administravo Miežiškių Švč. M. Marijos ir Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijas, o nuo 2007 m. iki dabar rūpinosi ir naujai įsteigtos Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos tikinčiaisiais.

Tesiilsi ramybėje!

Kunigas palaidotas Miežiškių bažnyčios šventoriuje.

Panevėžio vyskupijos kurija