Naujienos
Gruodžio 23 d. Diakonystės šventimai Panevėžio katedroje
2018.12.18    
Gruodžio 23 d. (sekmadienį) 12 val. J. E. vysk. Linas Vodopjanovas OFM seminaristui Raimundui Zimkai suteiks diakonystės šventimus. Kviečiame melstis kartu.