Naujienos
Rugpjūčio 16 d. Krekenavoje vyko Panevežio vyskupijos Caritas atkurimo 25-mečio šventė
2014.08.19    
Savanorė Ona Striškienė

Krekenavoje, vykstant Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidams, rugpjūčio 16 d. ligonių ir Caritas dieną buvo minimos ir Carito atkūrimo 25-osios metinės. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kartu meldėsi Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, generalinis vikaras Eugenijus Styra ir bazilikos klebonas Gediminas Jankūnas. Po šv. Mišių buvo užtarimo malda, kiekvieną norėjusįjį laimino vyskupai ir kunigai.

Į šventę susirinko daug Panevėžio vyskupijos dekanatų Caritas savanorių, svečių iš kaimyninių vyskupijų ir kitų maldininkų. Padėkos raštais buvo apdovanoti Caritas savanoriai veteranai. Lauko estradoje koncertavo Panevėžio miesto etnografinis ansamblis “Raskila”.

Susirinkusieji džiaugėsi nuveiktais darbais, einant meilės tarnystės keliu, jubiliejiniu susitikimu ir bendryste Agapėje. Esame dėkingi šventės rėmėjams už supratimą ir paramą.