Naujienos
Panevėžio vyskupijos šeimos centro seminaras-stovykla Karklėje
2014.08.27    
Jolanta Masiokienė

Rugpjūčio 4–10 d. Karklėje vyko kasmetinis seminaras-stovykla Panevėžio vyskupijos dekanatų šeimos centrų savanoriams ir jų šeimoms. Šių metų tema – „Šeimų savanorystė sužadėtinių programoje“. Jau 13 metų organizuojamuose susitikimuose šiemet susirinkome itin gausiai – 96 dalyviai iš visos vyskupijos. Kai kuriems teko įveikti atstumą nuo rytinės Lietuvos sienos iki vakarinės. Tai liudija apie troškimą susitikti, pabūti kartu ir dalintis.

Užsiėmimus suaugusiems vedė Lietuvos Šeimos centro vadovė Dalia Lukėnienė. Lektorė pasidalino praktinėmis įžvalgomis dirbant su sužadėtiniais, pristatė įdomius mokslinius tyrimus. Įgytomis žiniomis galėsime praturtinti savo susitikimus su besirengiančiaisiais Santuokos sakramentui.

Kol tėvai dirbo, užsiėmimus su vaikais ir jaunimu vedė savanoriai – Jurgita, Dovilė, Benas, Vilma. Esame jiems dėkingi už padovanotą laiką ir gebėjimus.

Kaip ir kasmet, šią vasarą taip pat sulaukėme dvasininkų dėmesio. Mus aplankė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Albertas Kasperavičius, Panevėžio Šv. apaštalo Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Romualdas Zdanys. Ypač malonus buvo mūsų vyskupo Liongino Virbalo apsilankymas. Sustiprino ir įkvėpė dvasininkų mintys, pasidalintas žodis. Vysk. L. Virbalas dėkojo visiems savanoriams ir jų šeimoms už prasmingą savanorystę ir taip pat kvietė būti gyvais liudininkais, kad santuoka visam gyvenimui yra įmanoma ir siektina tikrovė.

Kasmet seminare-stovykloje Karklėje nenustojame džiaugtis bendryste, stiprinti vieni kitus savo veikloje ir dar kartą įžvelgti joje didžiulę prasmę. Turime galimybę būti kartu su savo šeima, atsitraukti nuo kasdienybės rūpesčių, nuo visuomenės įtakos ir pabūti „svajonių visuomenėje“, kur visi esame viena, gyvename ta pačia dvasia ir tikėjimu.

Didelė padėka visiems rėmėjams, be kurių negalėtume praturtinti savęs ir patirti bendrystės džiaugsmo – Vokietijos katalikų akcijai Renovabis, Vokietijos privačiam fondui ir Lietuvių katalikų religinei šalpai.

Daugiau apie seminarą-stovyklą rasite čia: Panevėžio vyskupijos šeimos centras