Naujienos
Rugpjūčio 22-rugsėjo 18 d. tarptautinė socialinių mokslų akademija "Europa eine Seele geben" (Giving Europe a Soul)
2014.11.04    

Šiais metais nuo rugpjūčio 22 dienos iki rugsėjo 18 dienos vyko tarptautinės socialinių mokslų akademijos stovykla „Europa eine Seele geben“ (Duokime Europai sielą). Tarptautinė buvo ne tik dalyviais, bet ir susitikimo vietomis: pirmos dvi savaitės vyko Dortmunde (Vokietija) socialiniame institute „Kommende“, trečią savaitę visi persikėlė į Paderborną (Vokietija) o paskutinę savaitę vyko kongresas Zakopanėje (Lenkija).

Jau aštuntą kartą vyko ši akademija, skirta rytų ir vidurio Europos šalių kunigų seminarijų auklėtiniams. Šiemet dalyvavo 19 seminaristų, 1 diakonas ir 1 kunigas Lietuva (Panevėžio vyskupija) Vokietija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Lenkija, Čekija, Vengrija, Kroatija ir Rumunija.

Akademijos tikslas yra supažindinti seminaristus su Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir ieškoti praktinių būdų jį pritaikyti kasdieniame gyvenime. Taip pat didžiulis dėmesys skiriamas skirtingų šalių kultūrai, gyvenimo būdui, socialinei padėčiai bei tikėjimo tradicijoms pažinti ir pasidalinti patirtimis.

Pirmoji savaitė buvo skiriama Bažnyčios socialiniam mokymui apie darbą. Akademija jungė teoriją ir praktiką: pirmoje dienos pusėje vykdavo įvairių lektorių paskaitos, diskusijos ir darbas grupėse, o po pietų buvo lankomos įvairios įstaigos, susijusios su tos dienos tema (pvz.: specialistus ugdanti mokymo įstaiga, darbo agentūra, Bertelsmann korporacija, technologijos centras, miesto merija, laikraščio redakcija ir spaustuvė).

Antroji savaitė buvo skirta pažinti socialinei tikrovei ir tikinčiųjų karitatyvinei užduočiai. Užsiėmimų struktūra išliko panaši – dalis dienos teoriniams dalykams bei socialinės padėties Vokietijoje ir kitose dalyvių šalyse pažinčiai, o po pietų buvo lankomasi įvairiose įstaigose, veikiančiose karitatyvinėje srityje (pvz.: Fazenda da Esperanza – sodyba nuo priklausomybių sveikstantiems asmenims, katalikiška ligoninė, benamių namai, didmiesčio pastoraciniai namai, uostas).

Trečią savaitę buvo pristatoma pastoracinė veikla Vokietijoje. Lankomos įvairios Paderborno vyskupijos pastoracinės vietos: Königsmünster benediktinų vienuolynas, turintis savo katalikišką gimnaziją ir kartu kaip vienas iš kelių vyskupijos jaunimo centrų; vyskupijos jaunimo namai Hardehausene; Paderborno kunigų seminarija ir teologijos fakultetas; susitikimas su Renovabio atstovu; bažnytinis bankas). Besibaigiant šiai savaitei dalyviams buvo įteikti Paderborno universiteto teologijos fakulteto sertifikatai, liudijantys sėkmingą sudalyvavimą akademijoje.

Ketvirtąją savaitę akademija persikėlė į Lenkiją, Zakopanę. Čia vyko tarptautinis kongresas „Giving Europe a Soul“. Šiame kongrese dalyvavo 80 žmonių, kurių dalis buvo ankstesnių akademijų absolventai, taip pat iš Vatikano atvyko kardinolas P. Turkson, popiežiškojo „Iustitia et Pax“ komiteto vadovas, vyskupai, įvairių šalių profesoriai – lektoriai. Šio kongreso metu šalia pranešimų buvo kuriamas statutas naujai asociacijai „socioMovens“ bei plėtojama programa kitais metais trijuose šalyse vykdomoms socialinėms jaunimo akademijoms. Kongresas baigėsi iškilmingu asociacijos „socioMovens. Giving Europe a Soul“ įkūrimu. Ši tarptautinė asociacija tarsi tinklas, jungiantis įvairiose šalyse jaunimo iniciatyvas socialiniais klausimais. Taip pat padeda organizuoti ir vesti jaunimui socialines akademijas.

Ši vasaros akademija parodė tikrą Bažnyčios mokymo socialiniais klausimais reikšmingumą ir aktualumą. Buvo gera matyti, kad tai nėra tik teorija, bet ir realiai nuolat įgyvendinamos tiesos. Daugelyje Vokietijoje aplankytų įstaigų matomas nuoširdus viršininko ir žemiausios grandies darbininko bendravimas. Tiesa, kad svarbiausia – žmogus, iš tiesų nuolat jaučiama. Pavyzdžiui, darbo agentūroje panaikinti eilės numeriukai, motyvuojant tuo, kad žmogus nėra numeris ir tokioj vietoj labiausiai jam reikia žmogiškumo ir supratimo. Ir kalbant ekologijos tema, daugeliui žmonių renkantis prekę, paslaugą svarbiausias klausimas yra: ar mano pasirinkimas padės vaikams, anūkams, ateinančioms kartoms gyventi sveikoje ir saugioje aplinkoje? Labai stiprus atsakomybės jausmas pasireiškia ir dalyvaujant savanoriškoje veikloje. Daugelis žmonių nors keletą valandų per savaitę skiria savanoriškai veiklai. Ko mokė Kristus, popiežiai savo enciklikose ir Bažnyčia savo dokumentuose, tai bandoma ir įgyvendinti. Socialinė sritis yra ta vieta, kur Bažnyčia gali paliesti ir netikinčius ar atšalusius tikėjime žmones.

Kun. mgr. Mindaugas Šakinis, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras