Naujienos
Atsiliepimas į žiniasklaidoje pasirodžiusiusią žinią apie Panevėžio vyskupijai keliamą ieškinį
2014.11.12    
Vyskupijos kurija

Panevėžio vyskupijos kurija nėra gavusi jokio oficialaus pranešimo apie Dainiaus Č. prieš ją iškeltą bylą. Esame pasirengę bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis, kai tik bus kreiptasi konkrečiais šios bylos klausimais.

Katalikų Bažnyčia netoleruoja ir nesitaiksto su savo narių nusikaltimais, nepaisant to, kokias pareigas jie užimtų. Straipsnyje minimo Dainiaus Č. byla, iškelta Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme, yra ištirta ir išspręsta pagal Kanonų teisės kodekso reikalavimus. Mons. J. Antanavičius paskirtą bausmę yra atlikęs.

Norime pabrėžti, kad Dainius Č. įvairiems adresatams, tarp jų ir Panevėžio vyskupui, siųsti elektroniniai laiškai neturėjo nieko bendro su išpažintimi. Tuo labiau, kad pats Dainius Č. kai kuriuos jų prašė persiųsti tretiems asmenims.

Apgailestaujame dėl visų išgyvenimų, kuriuos Dainiui Č. teko patirti. Visų pirma norime ir stengiamės atsižvelgti į žmogų ir jam padėti. O teisinėje procedūroje nėra kito kelio, kaip tik vadovautis galiojančiais nuostatais, kad būtų užtikrintos visų pusių teisės ir apginti teisėti lūkesčiai.