Naujienos
Lapkričio 22 d. Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“
2014.11.28    
Lina Kiršaitė

11 val. Panevėžio vysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. emer. Jonas Kauneckas ir 4 kunigai – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rekt. kun. Simas Maksvytis, Pasvalio kleb. kun. Albertas Kapseravičius, Krekenavos kleb. kun. dr. Gediminas Jankūnas, Joniškėlio adm. kun. Ričardas Banys – aukojo šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Bažnyčią užpildė tikintieji, šeimos su vaikais iš visų devynių vyskupijos dekanatų. Giedojo Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vaikų choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko.

Pamoksle vysk. emer. Jonas Kauneckas kalbėjo apie Šventosios Šeimos – Juozapo, Marijos ir Jėzaus – pavyzdį bei apie būtinybę laikyti širdyje berniuko Jėzaus tėvams pasakytus žodžius: „Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“. Būti dangiškojo Tėvo reikaluose, būti maldoje - tai yra svarbiausia šeimoje, kad jos džiaugsmui nieko netrūktų, kad ji išgyventų visus išbandymus.

K. Paltaroko gimnazijoje vyko agapė, o po jos – konferencija, kurios vedančiuoju buvo kun. dr. Gediminas Jankūnas. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, sakydamas, kad šia švente siekiama uždėti akcentą po įvairių renginių, vykusių ištisus metus, kartu uždegant žvakelę – ne ant šeimos kapo, o mokantis iš liaudies išminties: „geriau vieną žvakę uždegti, negu tamsą keiksnoti“. Nors šeimos turi iššūkių, šeima yra ta vieta, kurioje įvairios įtampos išsisprendžia. Krikščioniškų šeimų užduotis yra tiek savo aplinkoje, tiek visuomenėje skleisti tą šviesą.

Ganytojas Panevėžio vyskupijos dekanatų Šeimos centrų atstovams įteikė Šeimos metų ikonos kopijas bei dovanėles šio renginio pagrindinėms organizatorėms – Panevėžio vyskupijos Šeimos centro direktorei Jūratei Šaumanienei ir darbuotojai Jolantai Masiokienei.

Žodį tarė Seimo narys Povilas Urbšys, paminėdamas, kad šiais metais buvo nemažai išbandymų krikščioniškai šeimai – Stambulo konvencija, Estrelos rezoliucija. Krikščionys į tai atsiliepė akcija „Vienas iš mūsų“. Todėl Seimo narys linkėjo, kad šie metai mumyse paliktų žymę krikščionio, kuris turi nepaliaujamai budėti, nepaliaujamai melstis ir nepaliaujamai veikti, veikti žinodamas – jeigu ne aš, tai kas kitas?, ir priminė šv. Jono Auksaburnio žodžius: „Lengviau šviesai būti tamsa, negu krikščioniui nespinduliuoti šviesos“.

Pirmojoje konferencijos dalyje Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius kalbėjo apie santuokos mistiką ir realistiką, santuokos mistika vadindamas Dievo jam skirtą Santuokos sakramentą su žmona, per kurią ir su kuria jis randa savo laimės išsipildymą. Pats neseniai tapęs tėčiu, jis dalinosi tėvystės džiaugsmais ir realistiškais rūpesčiais.

Antrojoje dalyje VDU Socialinio darbo katedros lektorė dr. Nijolė Liobikienė kalbėjo, ką reiškia būti šeima šiandien, pabrėždama žodį būti – ne turėti šeimą, ne kaip išlikti šeima, o būti šeima. Nėra savaime suprantama būti šeima. Tam reikia įdėti laiko, tarnauti gyvybei ir būti pagalba bei parama vienas kitam. Kai mes orientuojamės į laimėjimą, turėjimą, mes labai daug prarandame. Būti šeimoje – tai ištverti, išbūti ir sunkius, ir laimingus periodus.

Vėliau susirinkusieji pasidalinti savo mintimis, padiskutuoti ar kūrybiškai pasireikšti galėjo dešimtyje skirtingų darbo grupių.

Kol suaugusieji buvo užsiėmę, keliolika savanorių – seserys vienuolės, katechetai, tikybos mokytojai, darželių auklėtojos, jaunimas – suskirstę tėvelių į renginį atsivestus vaikus pagal amžių į tris grupes, pirmąją valandą kartu su jais kūrė įvairius darbelius ir rengėsi Švč. Sakramento adoracijai. Pasvalio vik. kun. Miroslav Anuškevič, vesdamas vaikų adoracijos valandą Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje, panaudodamas saulėgrąžos, besiręžiančios į saulę, įvaizdį, kvietė gręžtis į dvasinio gyvenimo Saulę Jėzų, esantį tabernakulyje. Dar viena valanda buvo skirta žaidimams.

Vakarop visiems koncertavo didelė draugiška šeimų šeima – folkloro ansamblis „Raskila“, vadovaujamas Linos Vilienės.

Šventę sudarė visi svarbiausi komponentai – malda, dalinimaisis vaišėmis prie bendro stalo, penas protui, bendravimo galimybė, muzika, daina – tad ar ko trūko šeimų džiaugsmui? Iškalbingi jų palikti atsiliepimai apie renginį, kurių dauguma – labai geri.