Žodis panevėžiečiams Panevėžio 500 m. jubiliejaus proga
2003.12.24    

Mielieji Panevėžio žmonės, ypatingo miesto žmonės,
iš širdies sveikinu Jus visus su miesto 500 metų jubiliejumi!

Taip, mūsų miestas ypatingas — jo statyba prasideda nuo bažnyčios. Retas pasaulio miestas taip gimsta. Ir todėl gal vienintelio pasaulio miesto jubiliejaus paminkle pagrindinis ženklas — bažnyčia. Kunigaikštis Aleksandras, 1503m. rugsėjo 3d. dovanodamas pirmajai Panevėžio bažnyčiai žemę su visais turtais, ypač pabrėžia: „Dieviškoji Apvaizda valdovus ir pasaulio galinguosius išskyrė ne vien tam, kad jie pirmautų ir laikinus turtus valdytų, bet ir tam, kad savo laikiną gerovę panaudotų būtiniems ir dieviškiems dalykams“.

Panevėžio 500 metų istorijoje vienas iš pagrindinių elementų — bažnyčių statybos. Ir vėlyviausia Panevėžio bažnyčia — visų miesto ir vyskupijos bažnyčių motina — Katedra su didžiąja freska „Šv. Kazimiero stebuklas ties Polocku“ — tapo tiesiog dvasiniu miesto simboliu. Tai 1518 metų stebuklas prie Dauguvos: šv. Kazimieras pirmą kartą pasirodo debesyse tūkstantiniam lietuvių bū-riui, kaip Lietuvos gynėjas ir globėjas jis atneša pergalę. Stebuklą po dviejų metų tyrė popiežiaus legatas vyskupas Z. Ferreri su komisija. Jo tikrumą taip pat įrodo istorikai B. Wapovskis. St. Zalęskis, Z. Ivinskis. Taigi Panevėžio freska — visos Lietuvos ryšio su šv. Kazimieru simbolis!

Tai ženklina ypatingą miesto ryšį su šventais dvasiniais dalykais. Ir atrodo, kad tas ryšys amžinas ir nesutraukomas. Jis ir šiandien ypač gyvas.

Ypač Jūs, nuostabūs Panevėžio miesto žmonės, nustebinote mane šių jubiliejinių metų išvakarėse būtent tuo dvasiniu atžvilgiu, labai nustebinote. Ir šiandien noriu pakartoti savo nuostabą, išsakytą tada Kalėdų nakties Mišiose: „Mielieji panevėžiečiai, Jūs šventesni už apaštalus! Tegu nuo šiol niekas nebedrįsta Panevėžio vadinti nusikaltėlių miestu. Aš visur skelbsiu, kad panevėžiečiai šven-tesni už apaštalus.

Paskutinę savo gyvenimo naktį Jėzus kelis kartus prašė apaštalų kartu budėti ir melstis. Bet jie miegojo —Jėzui teko skausmingai juos vis žadinti. Eilinių Kalėdų naktis nėra Jėzui tokia skausmingai svarbi. Bet Jūs vidurnakty meldžiatės ir budite. Tikrai Jūs šventesni už apaštalus. Aš tai kartosiu ir kartosiu!“

Mieli panevėžiečiai, teišlieka tas Jūsų dvasinis kilnumas per amžius! Tegu Dievas laimina katalikiškiausią ir lietuviškiausią Lietuvos miestą — šventą Panevėžio miestą!

Visada maldoje su Jumis –

Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS