Kalėdinis laiškas (2006 m.)
2006.12.24    
2006 m. šv. Kalėdos

Brangieji,
ir vėl Kalėdos – sveikinu visus iš širdies: tegu visų širdis užlieja džiaugsmas. Ir kaip nesidžiaugti? Pats Dievas gimė žemėje, kad visiems parodytų žmogaus didingumą.

Dabartinis žmogus dažnai pasiekia didelių mokslo aukštumų, pasiekia net dangaus aukštybes, net kosmosą.

Nors gyvename kosminių skrydžių amžiuje, retas žino, kad kosminiams laivams pavojingiausias skrydis ne kosmose, bet grįžimas į žemę, būtent susidūrimas su žemės atmosfera. Jei kosminis laivas įlėks į žemės atmosferą per daug statmenai, jis įkais ir sudegs. Jei jo skrydžio kampas bus per daug nuožulnus, jis atšoks nuo atmosferos paviršiaus ir ims šokinėti lyg kamuoliukas, taps nevaldomas. Neišvengiama mirtis kosmonautams abiem atvejais. O koks tinkamas žmogaus gyvenimo kampas? Juk daugeliui širdį skauda, kai ne laiku baigiasi žmogaus gyvenimas: kai artimas žmogus žūsta girtuoklystėje; kai tiesiog nyksta kitose nedorybėse; kai miršta nuo AIDS; kai užmušamas ar sužalojamas avarijose; kai, praradęs viltį, žudosi.

Kaip eiti per gyvenimą, kad tokių problemų nebūtų?

Jėzus Kristus atėjo pas mus, kad parodytų tikrąjį gyvenimo kelią.. Per amžių audras ir naktis Jis vienas Vienintelis į gyvenimą veda. Jis Pats skelbia: „AŠ atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10). „O kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys“ (Jn 3,36). Štai ir paaiškėja, kodėl iš visų Europos Sąjungos šalių Lietuvoje daugiausia savižudybių, alkoholizmo, avarijose žūstančių ir sužalojamų. „Europos barometras“ (2005) nustatė, kad lietuviai iš 25 Europos Sąjungos šalių užima paskutinę vietą bažnyčios lankyme, net du kartus atsiliekame nuo ES vidurkio (ES vidutiniškai 34% sekmadieniais dalyvauja pamaldose, o Lietuvos vidurkis vos 17%, daug kur nesiekia nė 10%). Kitaip ir būti negali: jei paskutinė vieta ryšyje su Dievu, maldoje, tai paskutinė vieta ir gėryje.

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji, nuo Jūsų, tik nuo Jūsų priklauso, ar mes tapsime tikrais europiečiais. Labai Jus prašau: būkime apaštalais ne tik savo šeimose, bet ir visur – visus kvieskime kasdienei maldai, į šventadienio Mišias, būkime gerumo, sąžiningumo, blaivumo pavyzdžiu. Junkimės maldai į Gyvąjį Rožinį, į kitas katalikiškas organizacijas, į blaivybės draugijas, skaitykime katalikišką spaudą. Visuose rinkimuose balsuokime tik už tuos, kurie pasižymi gyvu tikėjimu ir sąžiningumu.

Jūsų įtaka, gerieji žmonės, jau pradeda ryškėti. Jau pastebima, kad Lietuvos žmonės pradeda grįžti prie Dievo, darosi aktyvesni. Prieš trejetą metų vos 15% jaunimo tikėjimą laikė didžiausia vertybe, o šių metų pavasarį jau 48%. Šiais metais žiniasklaida vis skelbė, kad lietuviai labiausiai pasitiki Bažnyčia, o prieš kelis metus Bažnyčia Lietuvoje žmonių vertinimu tarp kitų institucijų užimdavo penktą-šeštą vietą. Neseniai „Fonitel“ atlikti tyrimai parodė, kad niekada nebuvusių išpažinties Lietuvoje tėra vos 9%, visai nesilaikančių Dievo įsakymų tik 14% („Veidas“, spalio 26d.). Tai džiaugsmą keliantys dalykai lietuvių sąmonėje! Jei į mūsų šeimas Dievas ateina – džiaugsmas ateina. Juk Dievo Sūnus ir gimė žemėje, kad mūsų „džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15,11). Tad iš širdies linkiu Jums džiugių švenčių, tikro džiaugsmo. Neškite tą tikėjimo džiaugsmą visiems!

Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS