Dekanatai ir parapijos

Panevėžio vyskupija suskirstyta į 9 dekanatus ir 111 parapijų. Keturios bažnyčios turi rektorato teises.


Anykščių dekanatas

Dekanas – kan. Petras BANIULIS
Vilniaus g. 8, LT–29145 Anykščiai
Tel. (381) 5 17 69, mob. tel. (652) 2 90 29

Biržų dekanatas

Dekanas – kun. Algis NEVERAUSKAS
Vytauto g. 2, LT–41175 Biržai
Tel. (450) 3 26 43, mob. tel. (699) 943 51

Kupiškio dekanatas

Dekanas – kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS
Pergalės g. 1, LT–0109 Kupiškis
Tel./faks. (459) 5 30 15, mob. tel. (652) 485 77

Panevėžio dekanatas

Dekanas – kun. dr. Romualdas ZDANYS
Smėlynės g. 10, LT–5143 Panevėžys
Tel. (45) 46 16 01, mob. tel. (686) 3 80 77

Panevėžio-Krekenavos dekanatas

L.e.p. dekanas – kun. Pavel ANDŽEJEVSKI
Nepriklausomybės a. 11, LT–35209 Panevėžys
Tel. (45) 46 88 43, mob. tel. (685) 8 12 35

Pasvalio dekanatas

Dekanas – kun. lic. Henrikas KALPOKAS
Mūšos g. 1, Saločiai, Pasvalio r.
Mob. tel. (699) 4 54 93

Rokiškio dekanatas

Dekanas – kun. Eimantas NOVIKAS
Nepriklausomybės a. 1a–1, LT–42114 Rokiškis
Tel./faks. (458) 5 19 79, mob. tel. (698) 7 11 06

Utenos dekanatas

Dekanas – kun. Remigijus KAVALIAUSKAS
Aušros g. 78-1, LT-28150 Utena
Tel. (389) 5 77 77, mob. tel. (687) 5 79 69

Zarasų dekanatas

Dekanas – kun. Vydas JUŠKĖNAS
Bažnyčios g. 2–1, LT–32132 Zarasai
Tel. (385) 5 22 90, mob. tel. (698) 7 98 34