Anykščių dekanatas Alanta   •   Andrioniškis   •   Anykščiai   •   Burbiškis   •   Dabužiai   •   Debeikiai   •   Inkūnai   •   Raguvėlė   •   Skiemonys   •   Surdegis   •   Svėdasai   •   Traupis   •   Troškūnai   •   Viešintos
Andrioniškio Šv. apaštalo Petro ir Povilo parapija
Andrioniškis
LT–29332 Anykščių r.

Dvasininkai

Adm. Virginijus TAUČKĖLA
1961 03 08 * 1989 05 28 * 1998 05 08
Mob. tel. (680) 28604

Pamaldos

Sekmadieniais: 9 val.
Šiokiadieniais: pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. apašt. Petro ir Povilo (titulo) – birželio 29 d.
Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d.

Apie bažnyčią


Dabartinė Andrioniškio bažnyčia yra jau trečia. Pirmoji buvo medinė, pastatyta 1726 m. kunigaikščių Čartoriskių. Šiai visiškai pasenus, 1790 m. Penionių dvaro savininkas Penianskis pastatė naują medinę bažnyčią, kuri išbuvo iki 1935 m., kartkartėmis taisoma.
1935 m. inžinieriaus Prano Morkūno iniciatyva ir pinigais pagal architekto Vaclovo Michnevičiaus projektą vietoje senos medinės buvo pastatyta akmeninė Š. Petro ir Povilo bažnyčia. Bažnyčios dydis 29 × 13,5 m. Bažnyčią konsekravo vyskupas Kazimieras Paltarokas. Prie statybos daug prisidėjo tų laikų Andrioniškio bendruomenė. 1936 m. kunigo M. Šermukšnio rūpesčiu vietoj Anykščių parapijos filijos buvo įkurta Andrioniškio parapija su 2323 parapijiečiais.
Šiuo metu bažnyčia yra valstybės saugomas architektūros paminklas. Bažnyčioje yra vertingas paveikslas „Šv. Baltramiejus“. Bažnyčios šventoriaus vartuose – 3 medinės skulptūros.
Visa Andrioniškio parapija išsidriekusi pagal Šventąją 16 km ilgiu. Tokiu būdu parapijos ribose yra gražių vietovių, kaip antai, Migdoliškio, Kalčių, Niūronių, Ramaškonių, Mogylų, Lašinių bei Inkūnų pakrantės. Gamtos grožis turi didelės įtakos žmogaus dvasiai.
Iš Andrioniškio apylinkės yra kilę įžymių asmenų – pirmiausia prof. inž. P. Morkūnas, kurio lėšomis ir nurodymais Andrioniškyje pastatyta bažnyčia. Toliau – dr. Marcinkevičius, dr. Didžiulis, Juozas Paškevičius, išleidęs lietuviškai vokišką žodynėlį.