Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapija
Anciškis
LT–58464 Kėdainių r.

Dvasininkai

Adm. mgr. Alfredas PUŠKO (Ramygala)

Pamaldos

Pirmais ir trečiais mėnesio sekmadieniais - 13.30 val.
Kitomis dienomis: pagal poreikį

Atlaidai ir šventės

Porciunkulės – rugpjūčio 2 d. (keliama į sekmadienį po 2 d.)
Šv. Mato (titulo) – rugsėjo 21 d. (keliama į sekmadienį po 21 d.)

Apie bažnyčią

Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia yra Kėdainių rajone, Ančiškio kaime, 5 km į rytus nuo Truskavos, Linkuvos kairiajame krante. Medinė. Pastatyta 1846 m. Klasicistinė.

Aukštadvaryje (1 km į šiaurę nuo Anciškio) 1744 m. minima koplyčia. Dvarininkai Adomas ir Teresė Kasakovskiai 1783–1786 m. pastatė medinę bažnyčią. 1790 m. dovanojo 2 valakus žemes ir 2000 auksinų. Klebonas Juozapas Pikturna paskyrė bažnyčiai 10 000 auksinų. 1791 m. įkurta parapija. Bažnyčia buvo maža, be lubų, turėjo 2 altorius. 1810 m. sudegė. Pagirių klebonas kanauninkas Pranciškus Kasakovskis 1812 m. toje pačioje vietoje pastatė naują eglinių rastų bažnyčią. Ji irgi buvo be lubų, dengta šiaudais. Sudegė 1828 m. Pamaldos laikytos laikinoje lentinėje stoginėje. 1846 m. iš Ramygalos parapijos Joskildų kaimo atvežta koplyčia ir pastatyta Anciškyje. Kunigo Igno Vitkaus rūpesčiu 1893 m. įdėtos skliautinės lubos, grindys, pakeista dalis rąstų, stogas apdengtas skarda. Bažnyčia 1935 m. išdažyta. Parapijai 1936 m. priklausė 61,2 ha žemės. 1938 m. dar pirkta 10 ha miško.

Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio (28x14 m) plano, su atviru portiku ir kolonomis bei bokšteliu ant kraigo. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė varpinė.